Τελευταία νέα & εκδηλώσεις
Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος Νέας Τραπεζούντας
Η εφημερίδα μας
Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος Νέας Τραπεζούντας
ΟΦΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΟΦΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Δίμηνη έκδοση του
Μ.Π. Συλλόγου
Αλέξανδρος
Υψηλάντης
Παραμύθια Όφεως
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΟΦΕΩΣ

R.M.DAWKINS-Παραμύθι 1ο

σανε δύσ’ σεράντ’,εχανε π’ να παιδί. στειλαν    ’ς  σήν ξενιτεία. νας

επε το παιδίν τ’ς «δεια μη κάσαι, ναν παρά πάλ’ ν ερίσκης, δούλεψο».

λλε επε τοπαιδίν τ’ς «ς σά εκοσ’παράδας ξούκ’μη δουλεύης». πήγανε δούλεψανε. κείνος π’δούλευε ’ς ναν, παρά ργατικό οκ’ χάσε. -γι-λλο

οκ ερε δουλεία νά δουλεύ’ ’ςσά εκοσ’παράδας.’Σσό δρόμο επανε «ς μετρομε τά παράδας ’μουνα».μέτρεσανε. νας εχε λίγα, -γι-λλο εχε πολλά. κείνος

π’εχε λίγα επε τόν λλονα «δά ’σόν κόσμο ποο κυριεύ’, ψευτία γιόξα ληθεία;». κενος επε « ψευτία». πείκανε κάβλ᾿. ες επεν «ν κυριεύ’ ψευτία, γώ να δίγω σε τάπαράδας». -γι-λλο πάλ’επε «ν κυριεύ’ ληθεία, γώ πάλ’να δίγω σε τάπαράδας». Επανε «τώρα σάτι πάμε, ,τινα τσατεύωμε, ρωτούμε, να τερομε ποο κυριεύ’».

   πγανε τσάτεψανενανποπ νέο. κείνος επε « ψευτία κυριεύ’». Επανε κεν’ «νά ρωτομε δύσ’ νοματούς κιάλλο». ρώτεσανεναμεσοκαιρίτε ποπ.

κείνος πάλ’ επεν  « ψευτία». Τό στερνό ρώτεσανε να γέρο ποπ. κενος

πάλ’ επε « ψευτία κυριεύ’». τότε τό παιδί δκε τά παράδας τ’ τόν λλονα

τόν τεμπέλ’ καί τός κλστε πίς, τσούγκ’οκ εχε παράδας ν’ πέγινε  ’ς σ’ όσπίτ’.

-γι-λλο πρε τα παράδας  τ’ καί φερεν τα τή μάννα ’τ᾿ σ’ σπίτ’.

   -γι-λλο ’ς σό δρόμο βραδυνάγε. τσάτεψε να σαπεμένο καΐκ’. σέβε πουκά γιά να κοιμται. κείνο τή νύχτα ρθανε ο δαβόλ’ καί ρωτονε τ’ ναν τ’λλο. ες επε «Αριο ν Κερεκή. Εναι δύο δέλφια. γώ να φτάγ’ τ’ς’ καί νά(ν)τοουσεύουνε πάν’’ς σά σύνωρα καί ’ς σήν γκλεσίαοκ’ ν’ νά πάνε». -γι-λλο επε «γώ πα μάεψα το βασιλέα τό κορίτσ’καί φτά χρόνια κεται ’ς σο στρμα κι ούκ πορε να πορπατ. ’Σ σό σουντούκ’ πέσ’ χ’ να ξύλο. κείνο ν παίρουνε καί βουκώνουν τένα, κενε να λαροται. μά κανείς ο ξέρ’ το».κενος ς σό καΐκ’πουκά κουγε. Τόν πουρνό ξέβε πγε ’ς σά δύο δέλφια

καί παριστούρεψεν τ’ς καί στειλεν τ’ς σήν γκλεσία. Καί τός πγε ’ς σήν πολιτεία καίφωνάζ’ «γώ εμαι ατρός!». κουσεν το βασιλέας, στειλε τό δολον τ’ καί επρεν τονα. ρώτεσεν τονα «πορες μι λαρώνεις τόκορίτσι μ’;». τός παεπε«λαρώνω». πγε πέσ’ ’ς σήν (ν)τά, νοιξε το σουντούκ’, ξέγκε παπέσ’ τό ξύλο καίεβούκωσεν τενακαί μάνι μαν’τό κορίτσ’ λαρθε. τότε βασιλέας φόρτωσε δύο λογα παράδας, δκεν τονα καί στειλεν τονα  ’ς σ’σπίτ’. μον τό εδεν τονα μάννα ’τ’, ς σή χαρά ’τ’ς πέτασε. τός πρε τά παράδας νά μετρ. Επε τημάννα ’τ’ «φέρε με τό κότ’ νά μετρ τά παράδας». μάννα ’τ’κότ’ οκ’ εχε. Επε τήν ανεψία’τ’ς «με άς σόν κονξί καί παρε τό κότ᾿.ντα ρωτονε σε ντό νά φτάτ’ ; επέ , κάτι θέλουμ’ ». Τό παιδί φώναξε, επε «Ψέματα μή λές, δά ’ς σόν κόσμο ληθεία κυριεύ᾿. ντα ρωτονε σε, επέ, κύρη μ’ νά κρούη ταπαράδας ’ς σό κότ’». κενο τ’σπίτ’τουνε τ’ ρκαντάση –ν ατ᾿. μον τό κουσεν κενος, παλάλωσε. πγε μέ τό κορίτσ’ ντάμα καί  τέρεσε ληθεία μι λέει. ρώτεσε τόν ρκαντάσην τ’ καί επε κενος ,τ’ δάβεν ’ς σό κεφάλιν τ’. τός ρώτεσε «τσάπ γώ νά πάγω μπαίνω κε ’ς σό καΐκ’ πουκά, τίπο πορ καζανεύω μι;»- « Θεός ξέρ’» επεν τόνα. τός πα επγε , εσέβε, ’ς σό καΐκ’πουκά.ρθανεπάλ’οι δαβόλ’και ρωτονε ες τόν λλον «ντ’ ποικετε σήμερο;». νας επε «γώ σήμερο ν’ ντοστούρευα δύο δέλφα πάν’ ’ς σά σύνωρα καί’ς σήν  γκλεσία οκ’ ν’ ν’ απέγιναν, μα κάποιος δκεν ατός χαμπέρ’ καί οκ’ ντοούσεψανε». -γι-άλλο επε «γώ φτά χρόνια το βασιλέα το κορίτσ’εχα μαεμένο και σήμερο κάποιος λάρωσεν τενα, π’ μς κάποιος πάει δί αμπέρ’».-γι-λλο επε «μπέκ’ δά πουκά ’ς  σό καΐκ’ κάποιος ν καί κούει τα καί πάει λέει άτα:γι’ ς τερομε!». σκωσανε τό καΐκ’ καίετέρεσανε πουκά ν θρωπος. «σύ μι πάς δίςχαμπέρ’;»επαν τονα. Καί συραν τονα ’ς σή θάλασσα καί φούρκισαν τονα.

 

 

 

 

 

Φωτογραφικό
αρχείο του
συλλόγου μας
Φωτογραφικό αρχείο
Ακολουθήστε μας
στο facebook
Net.Works Jellyfish
wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china|cheap jerseys